Ναυαγοσωστική Βιβλιοθήκη

Η Ναυαγοσωστική Βιβλιοθήκη προτείνει σεμινάρια ναυαγοσωστικής, βιβλία, άρθρα, έρευνα, βίντεο, σχολές ναυαγοσωστικής, τέχνη. Είναι ένα blog που σκοπεύει στην αντικειμενική ενημέρωση πάνω σε θέματα ναυαγοσωστικής, διάσωσης, πρώτης βοήθειας, σε στεριά, αέρα και νερό. Επιτυγχάνει τους σκοπούς του μέσα από την αρθρογραφία, έρευνα, καταγραφή εγχώριων και ξενόγλωσσων βιβλίων, προβολή βίντεο, και παρουσίαση συνεδρίων και σεμιναρίων ναυαγοσωστικής. Αντλεί τις πηγές του από την ειδησεογραφία, την επικαιρότητα, μεγάλους διεθνείς οργανισμούς διάσωσης, μια βιβλιοθήκη με πάνω από 200 βιβλία και 80 βίντεο/DVD και ακαδημαϊκές βάσεις δεδομένων.